MAURICE LAMMERTS VAN BUEREN
pianist

"He is an uncompromising, energetic and determined professional who knows what it is to be inside a song and make it live in the moment - and stay in the heart." 

Jake Heggie, composer

“(…) Dat is zeker te danken aan het gevoelvolle en perfect uitgebalanceerde spel van pianist Maurice Lammerts van Bueren, die opnieuw laat horen een van de begenadigdste liedbegeleiders van het land te zijn."

Benjamin Rous, Klassieke Zaken (over de CD 'WOMAN - the making of…' )

Using Format